Τίτλος δραστηριότητας: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων στην καθημερινότητα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

 • Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα προσδιορίσουν πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων.

Περιγραφή δραστηριότητας:

 1. Εξηγείστε σύντομα στα παιδιά τις έννοιες «κοινωνικό φύλο» (δες Ορολογία) και «Ανθρώπινα Δικαιώματα».
 2. Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα ασχοληθείτε με το πώς θα ήταν αν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο και μέσα σε χώρους εργασίας οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς έμφυλες διακρίσεις.
 3. Αρχικά θα παίξουν ένα σύντομο παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για να τα βάλει να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με σεβασμό.
 4. Εξηγήστε πώς παίζεται το παιχνίδι του καθρέφτη.
 • Πώς παίζεται το παιχνίδι του καθρέφτη: Σταθείτε απέναντι από ένα/μια συμμαθητή/τρια σας. Το άτομο Α αρχίζει να κάνει αργές και σταθερές κινήσεις. Το άτομο Β πρέπει να ακολουθεί με ακρίβεια αυτές τις κινήσεις, ώστε να φαίνεται σαν είδωλο καθρέφτη. Μετά από λίγα λεπτά οι ρόλοι αντιστρέφονται και επαναλαμβάνεται το ίδιο.
 1. Αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τι βλέπουν στο παιχνίδι που είναι σημαντικό στις σχέσεις που διέπονται από σεβασμό.
 2. Ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ομάδες των 3-4 ατόμων και να περιγράψουν τι θα συνέβαινε σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις αν άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζονταν ισότιμα.
 • Στην οικογένεια – αν υπήρχε ισότητα των φύλων στις οικογένειες:
 • Οι γονείς θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να…
 • Οι γονείς θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να…
 • Στο σχολείο – αν υπήρχε ισότητα των φύλων στο σχολείο:
 • Οι εκπαιδευτικοί θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να…
 • Οι εκπαιδευτικοί θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να…
 • Οι συμμαθητές/τριες θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να….
 • Οι συμμαθητές/τριες θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να…
 • Εργασιακό περιβάλλον – αν υπήρχε ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον:
 • 0ι προϊστάμενοι/ες θα διασφάλιζαν ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να…
 • Οι προϊστάμενοι/ες θα διασφάλιζαν ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να…
 • Οι συνάδελφοι θα διασφάλιζαν ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να…
 • Οι συνάδελφοι θα διασφάλιζαν ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να…

Μερικά παραδείγματα για εσάς:

 • Οι γονείς θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αθλήματα που παραδοσιακά θεωρούνται αντρικά, όπως το ποδόσφαιρο.
 • Οι γονείς θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να κλάψουν αν ένιωθαν συναισθηματική φόρτιση.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να εκφράζουν το φύλο τους όπως το κάθε κορίτσι το αισθάνεται.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να εκφράζουν το φύλο τους όπως το καθένα το αισθάνεται.
 • Οι συμμαθητές/τριες θα διασφάλιζαν ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν να νιώσουν ασφαλή από κακοποιητικό λόγο που συνδέεται με το φύλο τους (μισογυνισμός).
 • Οι συμμαθητές/τριες θα διασφάλιζαν ότι τα αγόρια θα μπορούσαν να νιώσουν ασφαλή από κακοποιητικό λόγο που συνδέεται με την αρρενωπότητα (ομοφοβία).
 • Οι προϊστάμενοι/ες θα διασφάλιζαν ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να εξελιχθούν επαγγελματικά βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης της απόδοσής τους και των δεξιοτήτων τους.
 • Οι προϊστάμενοι/ες θα διασφάλιζαν ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να εξελιχθούν επαγγελματικά βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης της απόδοσής τους και των δεξιοτήτων τους.
 • Οι συνάδελφοι θα διασφάλιζαν ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να νιώθουν ασφαλείς από τον κίνδυνο της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

 

Πηγή: CONNECT WITH RESPECT: Preventing gender-based violence in schools

Μετάφραση – Προσαρμογή: Μαρία Πατεράκη. Πολύχρωμο Σχολείο 2019. https://rainbowschool.gr/