Τίτλος Δραστηριότητας: «Δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά:

 • Θα περιγράψουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει δίκαιη, ίση και με σεβασμό μεταχείριση μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Θα υποστηρίξουν τις προσωπικές τους αξίες που χρειάζονται για έναν κόσμο όπου όλα τα άτομα θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση.

Περιγραφή Δραστηριότητας:

 1. Ζητήστε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ομάδες των 3-4 ατόμων και στη συνέχεια να σκεφτούν πώς θα ήταν ένας κόσμος όπου θα υπήρχε δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και τον βαθμό φυσικής τους ικανότητας (αναπηρίας).
 2. Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί και να γράψει τους κανόνες που θα έπρεπε να ισχύουν ώστε να έχουμε έναν τέτοιο κόσμο. Δώστε 5 λεπτά γι αυτό.
 3. Στη συνέχεια ζητήστε από τις ομάδες να επιλέξουν μόνο πέντε κανόνες από τη λίστα τους και γράψτε τις επιλογές τους στον πίνακα.
 4. Εξηγήστε στα παιδιά ότι στο παρελθόν κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν πολύ για το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας δίκαιος κόσμος όπου κάθε άνθρωπος να χαίρει σεβασμού και αξιοπρέπειας. Σκέφτηκαν το πώς θα μπορούσαν να προστατεύονται οι άνθρωποι και ποιοι κανόνες θα χρειαζόταν γι αυτό. Ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί για να μας βοηθήσει να κάνουμε έναν κόσμο όπου ο καθένας αντιμετωπίζεται ισότιμα και με σεβασμό είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (UNDHR). Ένα άλλο είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) η οποία εστιάζει ειδικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά. Ένα άλλο είναι η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων Εναντίον των Γυναικών (CEDAW), η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες.
 5. Ρωτήστε τα παιδιά αν έχουν ακούσει ποτέ τη φράση «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Αν την έχουν ακούσει ζητήστε τους να σας πουν ποια ανθρώπινα δικαιώματα πιστεύουν ότι απολαμβάνουν τα ίδια.
 6. Γράψτε τον ορισμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον πίνακα:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που ανήκουν σε κάθε άτομο απλώς γιατί είναι άνθρωπος. Όλοι/ες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα λόγω της πεποίθησης ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται ίσος, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη.

Με τα χρόνια, διάφορες Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν αποφασιστεί διεθνώς. Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν υπογράψει αυτές τις διεθνείς συμβάσεις για να δηλώσουν ότι θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στη χώρα τους. Οι συμβάσεις είναι ένας κατάλογος προσδοκιών που προορίζονται για να προστατευτεί η ανθρώπινη  αξιοπρέπεια και να διασφαλιστεί η ευημερία τους. Όταν μια χώρα υπογράφει μία σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει τα πάντα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της.

 1. Εξηγήστε ότι στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμπεριλαμβάνονται πολλά και σημαντικά Ανθρώπινα Δικαιώματα. Γράψτε τα δύο πιο γνωστά από αυτά στον πίνακα:
 • Από τη στιγμή της γέννησής τους τα παιδιά είναι ελεύθερα και όλα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
 • Κάθε άτομο μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματά του ανεξάρτητα από το φύλο του, το χρώμα του, τη γλώσσα που μιλάει, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του, τη θρησκεία του, την οικονομική του κατάσταση και τη χώρα όπου γεννήθηκε.
 1. Ζητήστε από τα παιδιά να συγκρίνουν αυτά με όσα σκέφτηκαν. Πώς θα έφτιαχναν έναν καλύτερο κόσμο. Τι είναι παρόμοιο και τι διαφορετικό;

Πηγή: Connect with respect. Preventing gender violence in schools

Μετάφραση –Προσαρμογή: Μαρία Πατεράκη για το Πολύχρωμο Σχολείο (2019) https://rainbowschool.gr/