Τίτλος Δραστηριότητας: «Διαφορετικότητα – Σεξουαλικός Προσανατολισμός»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 80-90 λεπτά

Διδακτικός στόχος: Η δραστηριότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε το γεγονός ότι κάποια άτομα είναι ομοφυλόφιλα (ελκύονται από ανθρώπους του ιδίου φύλου), άλλα ετεροφυλόφιλα (ελκύονται από άτομα διαφορετικού φύλου), άλλα αμφισεξουαλικά (ελκύονται από ανθρώπους όλων των φύλων).

 

Τίτλος δραστηριότητας: «Ας μοιράσουμε ρόλους»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 60–90 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι:

  • Ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των μαθητριών/-τών ως προς τις έμφυλες νόρμες που εμφανίζονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.
  • Ευαισθητοποίηση των μαθητριών/-τών ως προς τους δεσμούς μεταξύ των έμφυλων νορμών, του ερωτικού/σεξουαλικού εκφοβισμού και του εκφοβισμού λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας/τρανσφοβίας,
  • Ενθάρρυνση των μαθητριών/-τών να αναλάβουν δράση όσον αφορά τον εκφοβισμό λόγω ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

 

Τίτλος δραστηριότητας: «Από πού προέρχονται οι αντιλήψεις μας;»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων για τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
  • Συνειδητοποίηση της εσωτερίκευσης ετεροκανονικών πεποιθήσεων.
  • Κατανόηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ ετεροκανονικότητας και ομοφοβίας – τρανσφοβίας.

Περίληψη: Η δραστηριότητα αυτή βοηθά να κατανοήσουμε από πού προέρχονται οι αντιλήψεις μας περί φύλου, ενώ παράλληλα προσφέρει μία ευκαιρία για συζήτηση των επιπτώσεων που ασκούν τα κυρίαρχα έμφυλα στερεότυπα.

 

Τίτλος Δραστηριότητας: «Αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά έμφυλα στερεότυπα και τους μύθους»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Διάρκεια: 40-45 λεπτά

 Διδακτικοί στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά:

  • Θα μάθουν να αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης των αρνητικών έμφυλων στερεοτύπων
  • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν τους μύθους που χτίζονται μέσα από τα έμφυλα στερεότυπα και τις προσδοκίες.
  • Θα μάθουν να αντιμετωπίζουν συνηθισμένους μύθους που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα και τις προσδοκίες
Σελίδα 2 από 2