Τίτλος δραστηριότητας: «Ιστορίες για αφήγηση - Έμφυλη βία»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

  • Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την έμφυλη βία μέσα από αφηγήσεις καθημερινών ιστοριών με ήρωες νεαρά άτομα. Τα παιδιά ακούν τις ιστορίες και εκφράζουν μέσα από ερωτήσεις τις θέσεις τους αναφορικά με τις συμπεριφορές των ηρώων, αναπτύσσοντας επιχειρήματα.