Τίτλος Δραστηριότητας: «Είμαστε ίδιοι, αλλά διαφορετικοί και όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο»

Περίληψη: Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθήτριες/-τές καλούνται να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταξύ τους διαφορές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

 Ομάδα-στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού

Διάρκεια: 40 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι:

  • Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι μοιραζόμαστε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ως ανθρώπινα όντα
  • Κατανόηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι παράλληλα οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά
  • Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

 

Τίτλος Δραστηριότητας: «Δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά:

  • Θα περιγράψουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει δίκαιη, ίση και με σεβασμό μεταχείριση μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Θα υποστηρίξουν τις προσωπικές τους αξίες που χρειάζονται για έναν κόσμο όπου όλα τα άτομα θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση.

Τίτλος δραστηριότητας: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων στην καθημερινότητα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

  • Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα προσδιορίσουν πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων.