Τίτλος δραστηριότητας: «Ιστορίες για αφήγηση - Έμφυλη βία»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

  • Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την έμφυλη βία μέσα από αφηγήσεις καθημερινών ιστοριών με ήρωες νεαρά άτομα. Τα παιδιά ακούν τις ιστορίες και εκφράζουν μέσα από ερωτήσεις τις θέσεις τους αναφορικά με τις συμπεριφορές των ηρώων, αναπτύσσοντας επιχειρήματα.

 

Τίτλος Δραστηριότητας: «Είμαστε ίδιοι, αλλά διαφορετικοί και όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο»

Περίληψη: Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθήτριες/-τές καλούνται να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταξύ τους διαφορές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

 Ομάδα-στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού

Διάρκεια: 40 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι:

  • Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι μοιραζόμαστε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ως ανθρώπινα όντα
  • Κατανόηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι παράλληλα οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά
  • Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

 

Τίτλος Δραστηριότητας: «Δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά:

  • Θα περιγράψουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει δίκαιη, ίση και με σεβασμό μεταχείριση μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Θα υποστηρίξουν τις προσωπικές τους αξίες που χρειάζονται για έναν κόσμο όπου όλα τα άτομα θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση.