Τίτλος δραστηριότητας: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων στην καθημερινότητα»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 40-45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

  • Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα προσδιορίσουν πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων.
Σελίδα 5 από 5