Ίντερσεξ είναι όρος ομπρέλα για άτομα που γεννήθηκαν με κάποιο συνδυασμό χαρακτηριστικών φύλου όπως χρωμοσώματα, γεννητικά όργανα, εσωτερικά αναπαραγωγικά όργανα ή ορμονικά προφίλ, που δεν ταιριάζουν με την τυπική διχοτομική έννοια του αρσενικού και θηλυκού γένους.