1. Υπάρχουν κι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη Σεξουαλική Εκπαίδευση;

Διεθνώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για τη σεξουαλική εκπαίδευση. Σε αυτούς συγκαταλέγονται: εκπαίδευση πρόληψης, εκπαίδευση σχέσεων και σεξουαλικότητας, εκπαίδευση οικογενειακής ζωής, εκπαίδευση σχετική με τον HIV, εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής, υγιείς τρόποι ζωής και βασική ασφάλεια ζωής κ.α.. Ανεξάρτητα από τον όρο που χρησιμοποιείται, η σεξουαλική εκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών/-τριών, των ικανοτήτων και στάσεων για θετική σεξουαλικότητα και καλή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Τα βασικά στοιχεία προγραμμάτων της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης έχουν συγκεκριμένες ομοιότητες, όπως οι σταθερές βάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναγνώριση της ευρείας έννοιας της σεξουαλικότητας ως φυσικού μέρους της ανάπτυξης του ανθρώπου.