Τίτλος δραστηριότητας: «Κατανόηση και ενσυναίσθηση»

Ομάδα στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια: 45 λεπτά

Διδακτικός στόχος:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό.
 • Αναζήτηση τρόπων κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών/μαθητριών.

Σημείωση: Η παρακάτω δραστηριότητα τάξης έχει επιλεγεί ως χρήσιμο παράδειγμα μέσα από έναν όγκο εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη συμπερίληψη. Μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου και να αποτελέσει παράδειγμα για σχολικά θέματα. Συνιστάται η ενσωμάτωσή της, μαζί και με άλλες δραστηριότητες, στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και όχι η εφαρμογή της ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο με περιστασιακή εμφάνιση στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε τα παιδιά να αρχίσουν να βλέπουν τα θέματα της συμπερίληψης ως θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ τους.

 Περιγραφή δραστηριότητας

 1. Διαβάστε στα παιδιά μια ιστορία που περιλαμβάνει ένα στοιχείο διάκρισης με βάση τη διαφορετικότητα ή ζητήστε να τη διαβάσουν εκείνα.
 1. Κάντε τους ερωτήσεις όπως:
 • Γιατί ο Χ (άτομο το οποίο έχει υποστεί διάκριση) στοχοποιήθηκε;
 • Πώς μπορεί να ένιωσε ο Χ από αυτή την κατάσταση;
 • Πώς θα νιώθατε εσείς στη θέση του Χ;
 • Τι θα κάνατε;
 1. Χρησιμοποιήστε την ιστορία ως αφορμή για να συζητήσετε το ότι μερικοί άνθρωποι στοχοποιούνται και δέχονται επίθεση, επειδή τα χαρακτηριστικά τους δε θεωρούνται «κανονικά».
 1. Συζητήστε γιατί οι άνθρωποι αυτοί δέχονται επιθέσεις:
 • θα μπορούσε να είναι επειδή τα άλλα άτομα αισθάνονται πως απειλούνται από τη διαφορετικότητά τους;

Η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας συζήτησης για τον εκφοβισμό.

 

Πηγή: UNESCO & IDAHO Committee Lesson Plan http://goo.gl/hHtKcQ

Μετάφραση – Επιμέλεια – Προσαρμογή: Πολύχρωμο Σχολείο (2016). https://rainbowschool.gr/