Μαθησιακοί Στόχοι

Ο πρωταρχικός στόχος της ΣΟΣΕ είναι η ενίσχυση της ικανότητας κάθε ατόμου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σεξουαλική υγεία και ευημερία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Συνολικά, οι στόχοι είναι να εφοδιαστούν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν υγεία, ευημερία και αξιοπρέπεια, να καταλάβουν ότι η ευημερία των άλλων επηρεάζεται από τις επιλογές τους, να κατανοήσουν και να δράσουν για τα δικαιώματά τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

Θα μπορούσαμε ωστόσο, να διακρίνουμε τους στόχους σε αυτούς που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας και σε αυτούς που επιδιώκουν να αποτρέψουν αποτελέσματα που μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη σεξουαλική υγεία και ευημερίας.


Οι πρώτοι επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους ανθρώπους με τις πληροφορίες, τα κίνητρα και τις δεξιότητες συμπεριφοράς για την ενίσχυση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας (π.χ., διαπροσωπικές σχέσεις που βασίζονται στο σεβασμό και την ευχαρίστηση, αυξημένη αυτο-αποδοχή, αυξημένη ικανότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας) και οι δεύτεροι εστιάζουν στην πρόληψη αποτελεσμάτων που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη σεξουαλική υγεία και ευημερία (π.χ. απόκτηση και μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων [ΣΜΛ], ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, σεξουαλικός εξαναγκασμός/τραύμα / κακοποίηση/παρενόχληση, προβλήματα σχέσεων).

ΣΤΟΧΟΣ 1: Ενίσχυση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας

1.1 Αύξηση της αυτο-αποδοχής, της αυτοεκτίμησης, της αυτό-εικόνας, της άνεσης και της αυτοπεποίθησης που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα.

1.2 Αύξηση της ικανότητας να αποκτούν και να διασφαλίζουν υγιείς, συναινετικές, βασισμένες στο σεβασμό, δίκαιες, αμοιβαία επωφελείς και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις.

1.3 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις για ΣΜΝ, υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης, καθώς και υπηρεσίες αντισύλληψης).

1.4 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγική υγεία.

1.5 Αυξημένη ικανότητα των γονέων και των κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών σεξουαλικής υγείας να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σεξουαλικής υγείας (π.χ., αυξημένη γνώση των στρατηγικών διδασκαλίας, αυξημένες δεξιότητες και άνεση).

1.6 Αυξημένη ικανότητα για υπεράσπιση του εαυτού και της ομάδας που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία και ευημερία.

ΣΤΟΧΟΣ 2: Πρόληψη αποτελεσμάτων που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη σεξουαλική υγεία και ευημερία

2.1 Μείωση της απόκτησης και της μετάδοσης ΣΜΛ.

2.2 Μείωση των ανεπιθύμητων κυήσεων.

2.3 Μείωση σεξουαλικών προβλημάτων (π.χ. προβλήματα στη σεξουαλική απόκριση, προβλήματα στις συντροφικές σχέσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία και ευημερία).

2.4 Μείωση του σεξουαλικού εξαναγκασμού/τραύματος/επίθεσης/κακοποίησης/  παρενόχλησης.

2.5 Μείωση των διακρίσεων και της έμφυλης βίας (δηλ. διαφορές στην αναπαραγωγική ή σεξουαλική ανατομία, συμπεριλαμβανομένης της ίντερσεξ κατάστασης), της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της κατάστασης που αφορά τα ΣΜΛ.