Μερικές φορές μπορεί να είστε παρούσες/-όντες σε περιστατικό εκφοβισμού, παρενόχλησης ή διάκρισης κάποιου/-ας συμμαθήτριας/-ή σας που είναι ΛΟΑΤΚΙ+. Είναι εύκολο ή δύσκολο να υπερασπιστείτε ένα άτομο εναντίον του οποίου οι φίλοι/-ες σας ασκούν διάκριση, ενώ είστε παρόντες/-ούσες; Γιατί; Τι μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις διακρίσεις;

Υπάρχουν φορές που έχετε τη δύναμη να σταματήσετε την παρενόχληση και τις διακρίσεις στο ξεκίνημά της. Να θυμάστε ότι οι ομοφοβικές και τρανσφοβικές λέξεις και πράξεις πληγώνουν. Πληγώνουν το άτομο που στοχοποιείται, τους μάρτυρες και τον νταή. Υπάρχουν πέντε βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να σταματήσετε την παρενόχληση, όταν είστε παρούσες/-όντες.


 1. Εκτίμησε εάν είσαι σωματικά ασφαλής.
 • Μερικές φορές δεν είναι ασφαλές να παρεμβαίνετε, όταν είστε μάρτυρας περιστατικών διάκρισης ή παρενόχλησης. Εάν φοβάστε για τη σωματική σας ασφάλεια, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν/μία ενήλικα που μπορεί να σας βοηθήσει.
 • Εάν αισθάνεστε ότι δεν κινδυνεύετε σωματικά, προχωρήστε στο 2ο βήμα.
 1. Αντιμετωπίστε την παρενόχληση.
 • Σταματήστε την αλληλεπίδραση.
 • Πείτε, για παράδειγμα: «Σταμάτα να ενοχλείς τον Γιάννη, είναι φίλος μου!»  ή «Άφησέ τον ήσυχο!» Τα άτομα που παρενοχλούν συνήθως υποχωρούν, όταν κάποιος/α τους επαναφέρει στην τάξη.
 1. Εστιάστε στον εκφοβιστή («νταή»).
 • Πείτε, για παράδειγμα: «Μόλις απογοήτευσες τον Γιάννη. Τι ντροπή!»
 • Επικεντρωθείτε στη συμπεριφορά του ατόμου που εκφοβίζει. ΜΗΝ πείτε τίποτα που να υπονοεί ότι το άτομο που παρενοχλείται ανήκει στην ομάδα που κατονομάζει το άτομο που εκφοβίζει.
 1. Προσδιορίστε την παρενόχληση και τις συνέπειές της.
 • Ορίστε την έννοια της προσβολής και τις συνέπειές της: «Είναι αγένεια να βρίζεις.» ή «Δεν είναι σωστό να σπρώχνεις τους άλλους.»
 1. Αρνηθείτε να παραμείνετε αμέτοχοι/ες.
 • Πείτε, για παράδειγμα: «Με το να σπρώχνεις τον Γιάννη γίνεσαι βίαιος. Μη μου ζητάς να μείνω αμέτοχη/ος. Είσαι απαράδεκτος!» ή «Μην περιμένεις να μη μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι.»
 • Προσεγγίστε με διακριτικότητα το άτομο που έπεσε θύμα παρενόχλησης: «Είσαι καλά;» ή «Μήπως θες να μου μιλήσεις;»

Προσαρμόστηκε και ανατυπώθηκε με την άδεια του GLSEN Colorado από το άρθρο “How to Address Harassment in the Hallways in 3 Minutes”: http://www.glsenco.org

KMOP, Rainbow School (2019). Trainers’ Guide, “Combating HOMophoBic and Transphobic bullying in schools – HOMBAT”. Funded by the European Union’s Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement 764746