Οι γονείς και οι κηδεμόνες διαδραματίζουν καίριο και συμπληρωματικό ρόλο στη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους. Παρέχουν καθοδήγηση, μεταδίδουν τις αξίες και θέτουν προσδοκίες για τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Το οικογενειακό περιβάλλον συμμετέχει αποφασιστικά στη διαδικασία διαμόρφωσης σημαντικών πτυχών της εκπαίδευσης στη σεξουαλική υγεία σε συνεργασία με το σχολείο. (Το σχολείο έχει την υποχρέωση να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη σεξουαλική υγεία, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου).

Μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης τα πρώτα μαθήματα σεξουαλικής εκπαίδευσης προσφέρονται από τους γονείς/κηδεμόνες και είναι τα ίδια που μεταφέρουν τις κοινωνικές αξίες και στάσεις μέσω της συμπεριφοράς τους και της σχέσης τους με το παιδί τους. Η δεύτερη σημαντική στιγμή στη ζωή των παιδιών είναι το σχολείο. Και οι δύο αυτοί θεσμοί – οικογένεια και σχολείο – έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν στη μετάδοση έγκυρων πληροφοριών που ενδιαφέρουν τα παιδιά και τις/τους έφηβες/-ους και αφορούν τις τρέχουσες και μελλοντικές τους σχέσεις. Αυτό είναι σημαντικό για την πολύπλευρη δομή της ανθρώπινης προσωπικότητας και την προώθηση της ψυχικής και σεξουαλικής υγείας των παιδιών και των μελλοντικών ενηλίκων.

Οι έφηβες/-οι μπορεί να μην είναι ακόμη ενήλικες/οι αλλά ζουν σ’ έναν κόσμο ενηλίκων και είναι πρόθυμες/-οι και περίεργες/-οι για ενήλικες συζητήσεις.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες χρειάζονται υποστήριξη μέσω της πρόσβασης σε πηγές σεξουαλικής εκπαίδευσης σχεδιασμένες για τις ανάγκες τους. Σ’ αυτό τον ιστότοπο θα βρείτε επιστημονικές πληροφορίες, ερευνητικά δεδομένα, ιδέες και προτάσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να συμμετάσχετε ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών σας στη σεξουαλική υγεία. Αρκεί να έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε τα νέα δεδομένα ως προκλήσεις για ενδιαφέρουσες, δημιουργικές συζητήσεις και την οικογένειά σας ως εργαστήριο γνησιότητας, δημιουργίας και χαράς.