Α. Ορισμός

Θα μπορούσαμε να δούμε τις ετεροφυλίες, ομοφυλοφιλίες και αμφισεξουαλικότητες ως αποκρυσταλλώσεις πάνω σε ένα συνεχές του σεξουαλικού προσανατολισμού, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στις ακραίες θέσεις ‘’αποκλειστικά ετεροφυλόφιλο’’ – ‘’αποκλειστικά ομοφυλόφιλο’’.

Οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί συνιστούν τα αποτελέσματα διαφορετικών πλευρών της προσωπικότητας όπου τον τόνο δεν δίνει μόνον η προφανής συμπεριφορά αναζήτησης επαφής με τους σεξουαλικούς συντρόφους. Εξίσου σημαντικές είναι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, η σεξουαλική ελκυστικότητα, οι συναισθηματικές και κοινωνικές προτιμήσεις, ο τρόπος ζωής και ο αυτοπροσδιορισμός. Πέρα από αυτά οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί πρέπει να ιδωθούν ως διαδικαστικά γεγονότα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εκτός από τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο παρόν – το παρελθόν και τα μελλοντικά προσχέδια. Ο Freud είχε ήδη αναφερθεί στο ότι δεν μπορούμε να παρατηρούμε τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς ως ανεξάρτητους τον έναν από τον άλλον, όταν τόνιζε πως το ζήτημα της γέννησης της ομοφυλοφιλίας δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε αν δεν δούμε ταυτόχρονα με ποιο τρόπο οι ετεροφυλόφιλοι καταλήγουν στο αποκλειστικό ενδιαφέρον για συντρόφους του άλλου φύλου.

 «Είναι εξοργιστικό τόσες χώρες να συνεχίζουν να ενοχοποιούν ανθρώπους μόνο και μόνο γατί αγαπούν ένα άτομο του ίδιου φύλου».

«Είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της θέλησης των νέων να αλλάξουν τον κόσμο. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα γιορτάζω τα  γενέθλια κάποιας στην οποία οφείλουμε μια κοσμοϊστορική εξέλιξη. Δεν είναι πρόσωπο αλλά ένα έγγραφο που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1948 και άλλαξε για πάντα το πώς βλέπουμε ή συμπεριφερόμαστε στα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προκάλεσε μία θεμελιώδη αλλαγή στην παγκόσμια σκέψη, επιβεβαιώνοντας ότι όλα τα ανθρώπινα όντα –όχι κάποια, όχι τα περισσότερα, αλλά ΟΛΑ– έχουν γεννηθεί ελεύθερα και ίσα, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Ο αγώνας για την πραγμάτωση των ιδεωδών της Διακήρυξης βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής του ΟΗΕ. Η διεθνής κοινότητα έχει οικοδομήσει μία ισχυρή προϊστορία καταπολέμησης του ρατσισμού, προώθησης της ισότητας των φύλων, προστασίας των παιδιών και γκρεμίσματος των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

 

Mερικοί από τους μύθους για την ομοφυλοφιλία και τα ομοφυλόφιλα άτομα:

  • Η ομοφυλοφιλία δεν είναι φυσιολογική, αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη φύση.

Η  ομοφυλοφιλία παρουσιάζεται και στο ζωικό βασίλειο, σε πάνω από 1.500 είδη ζώων.

  • Το περιβάλλον προσδιορίζει το σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. πώς μεγαλώνουν οι γονείς το παιδί τους, τι πρότυπα είχε, αν είχε άσχημες εμπειρίες με το αντίθετο φύλο κλπ)

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δε μαθαίνεται. Καθορίζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, βιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων, που διαφέρουν από άτομο σε άτομο, εναρμονίζοντας το ψυχικό με το σωματικό «εγώ». Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποδίδεται κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες.

dollmarishimurabbitsalskdjfalsjd.pg

Ιδιωτική ζωή, δηµόσιο νόηµα

Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βιώνουμε τη σεξουαλικότητά µας ως µια αυστηρά ατομική και ιδιωτική πτυχή της ζωής µας. Θεωρούμε ότι οι σεξουαλικές µας αντιλήψεις και επιλογές προκύπτουν «µε φυσικό τρόπο» από µμέσα µας, ενώ είναι γνωστό µε βάση τα επιστημονικά δεδομένα ότι η σεξουαλικότητα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις κυρίαρχες αντιλήψεις και την ιδεολογία για τα φύλα, την ιστορική εποχή, τις κοινωνικές νόρμες και τις σχέσεις εξουσίας, το πολιτισμικό πλαίσιο, ακόμα και από την βιοτεχνολογία. Οι αποδεκτές μορφές σεξουαλικής έκφρασης, ερωτικής ανταπόκρισης, η γονιμότητα και ο έλεγχος της αναπαραγωγής διαφέρουν αρκετά από κοινωνία σε κοινωνία και το τι θεωρείται αποδεκτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδεολογία για τα φύλα που επικρατεί στη συγκεκριμένη κοινωνία. Σε κάθε κοινωνία το φύλο καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο και επηρεάζει τη σεξουαλική συμπεριφορά στην ιδιωτική ζωή, όπως επίσης και την αξιολόγηση αυτής της συμπεριφοράς.