Σύμφωνα με τον τεχνικό Οδηγό για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση της UNESCO[i], οι κεντρικές έννοιες-θεματικές που διαπραγματεύεται η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (Comprehensive Sexuality Education) είναι οι παρακάτω:

Κεντρική έννοια 1 – Διαπροσωπικές σχέσεις

Θέματα

 • Οικογένειες
 • Φιλία, Αγάπη και Ρομαντικές Σχέσεις
 • Ανοχή, Συμπερίληψη και Σεβασμός
 • Μακροχρόνια Δέσμευση και Γονεϊκότητα

 


Κεντρική έννοια 2 – Αξίες, Δικαιώματα, Πολιτισμός και Σεξουαλικότητα

Θέματα

 • Αξίες και Σεξουαλικότητα
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σεξουαλικότητα
 • Πολιτισμός, Κοινωνία και Σεξουαλικότητα

 

Κεντρική έννοια  3 – Κατανόηση του φύλου

Θέματα

 • Κοινωνική  Κατασκευή  του Φύλου και  Έμφυλες Νόρμες
 • Ισότητα των Φύλων, Στερεότυπα και Προκαταλήψεις
 • Έμφυλη Βία

 

Κεντρική έννοια 4 – Βία και Ασφάλεια

Θέματα

 • Βία
 • Συναίνεση, Ιδιωτικότητα και Σωματική Ακεραιότητα
 • Ασφαλής χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICTs)

 

Κεντρική έννοια 5 – Δεξιότητες για Υγεία και Ευζωία

Θέματα

 • Κοινωνικές νόρμες και Επιρροή των συνομηλίκων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, Άρνησης και Διαπραγμάτευσης
 • Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον και Σεξουαλικότητα
 • Αναζήτηση Βοήθειας και Υποστήριξης

 

Κεντρική έννοια 6 – Ανθρώπινο Σώμα και Ανάπτυξη

Θέματα

 • Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Ανατομία και Φυσιολογία
 • Αναπαραγωγή
 • Εφηβεία
 • Εικόνα του Σώματος

 

Κεντρική έννοια 7 – Σεξουαλικότητα και Σεξουαλική Συμπεριφορά

Θέματα

 • Σεξ, Σεξουαλικότητα και Σεξουαλικός Κύκλος Ζωής
 • Σεξουαλική Συμπεριφορά και Σεξουαλική Ανταπόκριση

 

Κεντρική έννοια 8 – Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία

Θέματα

 • Εγκυμοσύνη και Αντισύλληψη
 • HIV/AIDS και Στίγμα, φροντίδα, Θεραπεία και Υποστήριξη
 • Κατανόηση, Αναγνώριση και Περιορισμός του Κινδύνου μετάδοσης ΣΜΝ, συμπεριλαμβανόμενου και του ιού HIV

[i] International technical guidance on sexuality education, An evidence-informed approach (UNESCO, Overview of key concepts, topics and learning objectives)